หลักสูตรที่ท่านเลือกเข้าร่วมอบรม คือ

ชื่อคอร์ส อบรมระหว่างวันที่ จำนวนวัน
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 23 ก.ย. 2565 - 25 ก.ย. 2565 3 วัน

คอร์สนี้ปิดรับสมัครแล้วครับ

กรุณา คลิก/กด เพื่อเลือกคอร์สอบรมอื่น

Copyright © สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. เขียนโปรแกรมถวาย โดย : พระสิทธิชัย ธมฺมโชโต
ควบคุม/ออกแบบ โดย : พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที , พระมหาแสงตะวัน ขนฺติเมธี