หลักสูตรที่ท่านเลือกเข้าร่วมอบรม คือ

ชื่อคอร์ส อบรมระหว่างวันที่ จำนวนวัน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อสมัครอบรม (กรอกทุกช่อง)

ช่องไหนไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมายลบ ( - )

Copyright © สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. เขียนโปรแกรมถวาย โดย : พระสิทธิชัย ธมฺมโชโต
ควบคุม/ออกแบบ โดย : พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที , พระมหาแสงตะวัน ขนฺติเมธี