พิธีประดิษฐานรูปเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)และพิธีมอบใบตราตั้งพระวิปัสสนาจารย์ กองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์และพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๙๓ ปี คุณหญิงสมปอง – นายแพทย์รัศมี วรรณิสร ณ มหาิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

[fb_vid id=”1317424632111470″]
Source