🙏ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไปทุกท่านสมัครปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2565 ปฏิบัติธรรมแบบ ON-SITE ออนไซต์
ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี หอฉันชั้น 3
📞ติดต่อได้ที่สำนักงานสถาบันวิปัสสนาธุระ (อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี) หอฉันชั้น ๓ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม โทร 035 248 000 ต่อ 8144
สมัครปฏิบัติธรรม
👇https://plan-vipassana.mcu.ac.th/?p=1131

ขอเชิญสมัครปฏิบัติธรรมครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2565 – ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถา

Source