ข่าวสาร

ขอใบรับรองการปฏิบัติธรรม

ติดต่อขอใบรับรองการปฏิบัติธรรมโปรดเตรียมเอกสารให้พร้อมในการติดต่อ

👉แจ้งประกาศเรื่องการขอใบรับรองการปฏิบัติธรรมนิสิต สถาบันวิปัสสนาธุระ

👉download เอกสารได้ที่https://plan-vipassana.mcu.ac.th/?page_id=20
Back to top button