กิจกรรมข่าวสารสไลด์

ขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เข้าฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ สอนกรรมฐาน

สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์พระภิกษุสมัครเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

โครงการพัฒนานิสิตเพื่อเป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย

 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565

รวม 15 วัน)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นอาจารย์สอนวิชากรรมฐานนิสิตระดับปริญญาตรี-โท-เอกทั่วประเทศ
  2. ผู้ดูแลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศ
  3. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมเครือข่ายสถาบันวิปัสสนาธุระ
  4. พระภิกษุผู้มีพรรษาพ้น 5
  5. จบนักธรรมชั้นเอก

สมัคร https://plan-vipassana.mcu.ac.th/vi/teacher/register.php?id=13

กลุ่มLINE เพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสาร http://line.me/ti/g/q5mf33iYU1

ติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร: 035-248000 ต่อ 8144  โทร 062-552-5521,061-9359836

 

 

Back to top button