ภาพกิจกรรมสไลด์

หลักสูตรผู้ช่วยอัยการ

 9/5/65 

            สถาบันวิปัสสนาธุระจัดโครงการปฏิบัติปฏิบัติธรรม โครงการกิจกรรมจิตตานุภาพ”หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย” รุ่นที่ ๖๒ (สนามเล็ก)

         ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๙- ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

           ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น ๔)

กิจกรรมในวันแรก ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

           วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เวลา ๑๐.๐๐ น. ปฐมนิเทศ ผู้ปฏิบัติธรรมโดยพระครูวินัยธรณรงค์ ฐิตจาโร นัก ทรัพยากรบุคคล สถาบันวิปัสสนาธุระ กล่าวต้อนรับ

พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร

เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการกิจกรรมจิตตานุภาพผู้ช่วยอัยการสูงสุด รุ่นที่ ๖๒

โดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร,ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร กล่าวเปิดและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เวลา ๑๗.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานนำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรเย็น/เจริญพระพุทธมนต์มนต์ และนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

            โครงการนี้จะดำเนินการจนถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

โหลดภาพผู้ช่วยอัยการhttps://shorturl.asia/5DxaL

**********โดยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ ************

 

โหลดภาพผู้ช่วยอัยการhttps://shorturl.asia/5DxaL

Back to top button