ข่าวสารสไลด์

ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย”วิปัสสนากรรมฐานกับการบริหารชีวิตประจำวัน”

12 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00น.


    สถาบันวิปัสสนาธุระขอเชิญฟังธรรมบรรยาย”วิปัสสนากรรมฐานกับการบริหารชีวิตประจำวัน”โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานONLINE ผ่านโปรแกรมZOOM

    โดยพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร.,อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

Back to top button