ปฏิบัติธรรมบัณฑิตศึกษาสไลด์

CORDIALLY INVITES GRADUATE STUDENTS AND GENERAL PUBLIC TO JOIN INTERNATIONAL MEDITATION RETREAT IN ENGLISH

 VIPASSANADHURA INSTITUDE OF MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY

CORDIALLY INVITES GRADUATE STUDENTS AND GENERAL PUBLIC

TO JOIN INTERNATIONAL MEDITATION RETREAT IN ENGLISH

FOR DEDICATING MERITS TO HER MAJESTY QUEEN SIRIKIT

ON THE OCCASION OF THE 12TH AUGUST QUEEN SIRIKIT’S BIRTH ANNIVERSARY

 AT THE 72-YEAR-OLD PHRA VISUTTHATHIPBODI BUILDING (DINING HALL)

MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY, LAM SAI SUB-DISTRICT,

WANG NOI DISTRICT, PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE

 DURING 18 – 2 2 AUGUST 2022 (5-DAY COURSE)

FOR INQUIRIES, PLEASE CONTACT THE TRAINING PLANNING AND DEVELOPMENT DIVISION, VIPASSANADHURA INSTITUDE TEL 035-248000 EXT. 8144

สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติภาคภาษาอังกฤษ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี

ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น๔)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (หลักสูตร๕ วัน)

            ติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ โทร 035-248000 ต่อ 8144

http://

Back to top button