กิจกรรม

“สอนปรัชญา อย่างไรให้ถึงสาระ”

30กรกฏาคม2564

พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที รก.ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม

เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ โดยพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร.,อธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธาน
Back to top button