ปฏิบัติธรรมบัณฑิตศึกษา

ร่วมปฏิบัติธรรม

ขอเชิญชวนนิสิตและประชาชนทั่วไป ที่สนใจในการเข้าปฏิบัติธรรม สถาบันวิปัสสนาธุระ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย
สมัครเข้าร่วมโครงการ ตาม LINK ด้านล่างนี้ โดยสามารถเลือกเดือนที่ท่านสะดวกในการปฏิบัติธรรมได้เลย
(นิสิตสามารถเก็บ ช.ม.กรรมฐาน) ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับวุฒิบัติผ่านการปฏิบัติธรรมจากสถาบันวิปัสสนาธุระ
– ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2564 ((วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙)
กด LINk https://forms.gle/KfE3s6BABK6mhYTF6
– ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2564 (ครบรอบชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)
กด LINK https://forms.gle/eLUBqFCCS8FhMjRp9
– ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2564 (วันคล้ายวันเฉลิม ร.๙,วันพ่อ)
– กด LINK https://forms.gle/jm4jykAqYeNAqKGt8

Back to top button