ข่าวสารสไลด์

ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย

28 สิงหาคม 2564

สถาบันวิปัสสนาธุระร่วมกับ หน่วยวิทยาบริการ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงส์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมทำวัตรสวดมนต์เย็นแปลเจริญพระพุทธมนต์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

เวลา 18.00 น. ร่วมทำวัตรสวดมนตเย็น

เวลา 19.20น. ฟังธรรมบรรยาย โดยพระเดชพระคุณพระเทพวัชราจารย์ รศ.ดร.คณบดีคณะพุทธศาสตร์,รองเจ้าคณะภาค5 ผจลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/2190092526

Meeting ID: 219 009 2526

Passcode: 123456

Back to top button