สไลด์

ถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล

ในนามส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรมสถาบันวิปัสสนาธุระ  น้อมถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณสํวรมหาเถระ) เนื่องในวันพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๑ ปี

๖ กันยายน ๒๕๖๔

Back to top button