ข่าวสารสไลด์

ขอนิมนต์พระวิทยากรและผุ้สนใจร่วมโครงการอบรมพระธรรมวิทยากรสอนกรรมฐานประจำปี๒๕๖๔

ขอนิมนต์พระวิทยากรและผุ้สนใจร่วมโครงการอบรมพระธรรมวิทยากรสอนกรรมฐานประจำปี๒๕๖๔

สถาบันวิปัสสนาธุระ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์พระวิทยากรและผุ้สนใจร่วมโครงการอบรมพระธรรมวิทยากรสอนกรรมฐานประจำปี๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔

ร่วมบริจาคทำบุญได้ที่ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 417-245937-4 ชื่อบัญชี มหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ(ใบเสร็จเพื่อหลดหย่อนภาษีได้) ส่งสลิปการโอนได้ที่ vipassana@mcu.ac.th

ติดต่อได้ที่สำนักงานสถาบันวิปัสสนาธุระ (อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี) หอฉันชั้น ๓ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม โทร 035 248 000 ต่อ 8144,
สมัครได้ที่ link
Back to top button