ข่าวสารสไลด์

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00น.
        ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง ” ชีวิตมีความสุข เพราะการปฏิบัติธรรม”
        โดยพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
        สถาบันวิปัสสนาธุระร่วมกับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต)  ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
Back to top button