กิจกรรมสไลด์

ขอเชิญฟังธรรมบรรยายเรื่อง”อาหารใจ”

            ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐น.  ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย “เรื่องอาหารใจ” โดยพระครูวิลาศกาญจนธรรม,ดร. รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี

           โครงการปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานออนไลน์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อน้อมอุทิศถวายแด่ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จ สวรรคต) ผ่านโปรแกรม ZOOM ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

Back to top button