กิจกรรมสไลด์

แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 64 – 3 มกราคม 2565

ตามที่ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ ได้ประกาศรับสัครเข้าปฏิบัติธรรม ในพื้นที่ บัดนี้ทางสถาบันวิปัสสนาธุระได้ดำเนินการคัดเลือกรายชื่อของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งรายละเอียดดังนี้
    1. ให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนำผลการฉีดวัคซีนมาด้วยในขณะรายงานตัว
    2. ให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านรายงานตัวที่อาคารหอฉันชั้น 3
    ให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านเข้าLINEกลุ่มเพื่อสะดวกต่อการติดต่อ
Back to top button