สไลด์

เปิดระบบ “ยื่นขอหนังสือรับรองการปฏิบัติธรรมออนไลน์” ครั้งที่ 12/2565

สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาผู้ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครบจำนวนวัน ตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ.2547

เปิดแล้ว!!!
ระบบ “ยื่นขอหนังสือรับรองการปฏิบัติธรรมออนไลน์” ครั้งที่ 12/2565
สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาผู้ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครบจำนวนวัน ตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ.2547
…..
ภายในวันที่ 18-30 พฤศจิกายน 2565
(ได้รับเอกสาร 9 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป)
…..
ยื่นเอกสารได้ที่ >>> https://plan-vipassana.mcu.ac.th/vi/edoc/ <<<
…..
วีดีโอสอนวิธีการยื่นเอกสาร >>> https://www.youtube.com/watch?v=lNgDAPoIhLk&list=LL&index=3&t=179s <<<
…..
กลุ่มไลน์ติดต่อเอกสารการปฏิบัติธรรม >>> https://line.me/ti/g/8M6JDKcDqX <<<
…..
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ โทร 065-407-8126, 061-935-9836

 

Back to top button